ARTYSTYCZNE WYŻYNY

Okres panowania Mingów był też nadzwyczaj owocny dla kultury i sztuki, które wzniosły się na artystyczne wyży­ny. Rzecz jasna, że i ten okres nie był sprzyjający dla działalności tajnych Stawa­rz początkiem XVII wieku pojawiają się w Chinach bardzo wyraźnie oznaki kryzysu wywołane nadmierną koncentracją ziemi w rękach feudałów, wywłasz­czaniem chłopstwa, korupcją lokalnej i centralnej administracji. Skrajna nędza- głód stały się zjawiskami powszechnymi. Stopniowo wybuchają powstania chłopskie, które w latach trzydziestych mają charakter wielkiego, powszechne­go buntu. Ogarnia on zwłaszcza prowincje Shensi, Honan, Hupei i Sychuan. Władze, mimo dysponowania potężnymi siłami wojskowymi, nie mogą sobie poradzić z szybko przemieszczającymi się oddziałami powstańców i wciąż nowy­mi zarzewiami pożogi. Skłóceni lokalni feudałowie, zamiast zjednoczyc swoje wysiłki kierują powstańców wzajemnie przeciwko sobie. Kiedy opamiętują się jest już za późno. U schyłku 1641 roku oddziały chłopskie osiągają przewagę strategiczną, która w kwietniu 1642 roku owocuje zdobyciem Pekinu. Cesarz i blisko dwieście osób z najbliższego otoczenia popełniają samobójstwo. Dyna­stia zapoczątkowana w 1368 roku upada.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!