Author Archives: Artur Bobrowski

Sukces polskiej biegaczki narciarskiej

Gdy Justyna Kowalczyk odnosiła swoje pierwsze wielkie sukcesy w biegach narciarskich, kibice pytali, czy to ta konkurencja gdzie się dodatkowo strzela. Wiedza polskich kibiców na temat biegów narciarskich była znikoma. Jednak wraz z coraz większymi osiągnięciami Justyny wiedza kibiców na

Różne oblicza rekreacji ruchowej

Rekreacja ruchowa, czyli sport dla wszystkich jest bardzo korzysta dla zdrowia człowieka. Na dodatek ma ona wiele oblicz i każdy możne znaleźć dla siebie odpowiednią dziedzinę rekreacji ruchowej. Na dodatek może one stanowić różny stopień trudności, który można do siebie

Organizacja zwana klubem sportowym

Klub sportowy to organizacja ukierunkowana na działania w sferze kultury fizycznej. Klub taki prowadzony jest przez zarząd, który odpowiada za całą jednostkę organizacyjną. Może działać jako sportowa spółka akcyjna, stowarzyszenie kultury fizycznej lub jako osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, którego głównym

Problem dopingu występujący w sporcie

Jedną z czarnych kart sporu jest doping. Zażywanie niedozwolonych środków dopingujących w celu poprawienia swoich wyników sportowych, jest zdarzeniem występującym w sporcie do dziś. Jest to działanie zakazane, coraz częściej wykrywane i surowo karane. Wynikiem przyłapania sportowca na dopingu może

Zasada złotej i srebrnej bramki

W piłkarskich rozgrywkach pucharowych, przy równej liczbie strzelonych u siebie i na wyjeździe bramek przez obie drużyny, zarządzana jest dogrywka. Mecz normalnie trwa 90 minut, 2×45, plus czas doliczony, czyli dodatkowe kilka minut. Jeżeli w tym czasie, w pucharowym dwumeczu

Jak ważna jest rekreacja

Odpowiednie zagospodarowanie wolnego czasu to bardzo ważna rzecz. Niestety coraz częściej zupełnie ignorujemy tę kwestię uznając, że w codziennej bieganinie nie ma czasu na relaks. Ba! Wielu z nas stwierdzi, że nawet nie ma ani chwili wolnego czasu. Jest to

Aktywny wypoczynek najlepszy wiosną

Nowy Rok jest datą, która magicznie wykorzystujemy do postanawiania nowych działań. Lepiej jednak jest rozpoczynać nowe działania na wiosnę, na przykład wraz z jej pierwszym dniem w kalendarzu, gdyż wtedy o wiele łatwiej wyrobić w sobie zdrowe nawyki. Oprócz jedzenia

NARODOWA DYSCYPLINA NA IGRZYSKACH

Praca nad systemem trwała do 1922 roku. Przez cały ten czas Kano weryfiko­wał różne techniki i dążył do tego, aby system był jak najprostszy w konstrukcji i jak najskuteczniejszy w działaniu. Niedługo przed wybuchem II Wojny Świa­towej Kano próbował zainteresować

JU-JITSU DZISIAJ

Wydaje się, że epoka mistrzów o wybitnych indywidualnościach, epoka nie­wielkich, lecz sławnych szkół, minęła w ju-jitsu bezpowrotnie. Tu i ówdzie poja­wiają się jeszcze próby syntezowania i opracowywania nowych technik, ale co­raz częściej przedsięwzięcia te są chwytami reklamowymi albo też wynik

SPOSOBY DĄŻENIA

Okazuje się bowiem, że nawet zamożni ludzie w najwyżej rozwiniętych kra­jach kapitalistycznych, którym rzekomo do szczęścia brakuje tylko prywatnego odrzutowca, nie są w istocie szczęśliwi. Inaczej mówiąc, szczęścia szuka się w pieniądzach i pięknych rzeczach, które można za nie kupić,

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU JU-JITSU

Współczesne kierunki rozwoju ju-jitsu można podzielić na cztery podstawowe grupy: Systemy stworzone na zapotrzebowanie specyficznych grup i organizacji spo­łecznych, głównie sił zbrojnych i policji. Systemy będące kontynuacją tradycji, unowocześniane z myślą o zwiększe­niu stopnia ich „doskonałości” lub przystosowywane do wymagań nowoczesnej dyscypliny

SYSTEMY STWORZONE DLA POTRZEB POLICJI

Systemy tworzone dla potrzeb policji są na ogół bardzo pragmatyczne i w założeniu mają odpowiadać realnym potrzebom sił policyjnych różnych krajów. Najczęściej obejmują one techniki obezwładniania uzbrojonych lub agresyw­nych przeciwników oraz transportowania ich. W tych systemach rzadko wystę- i pują techniki

TRUDNIEJSZE ELEMENTY

Warto wreszcie nadmienić, że oddziały wojskowe i policyjne, przeznaczone specjalnie do zwalczania terrorystów, zmuszone są wprowadzać do walki wręcz również nieco trudniejsze elementy techniczne, pozwalające za tona wykonanie szybkiej i skutecznej akcji zaczepnej. Przykładem systemu zdecydowanie nastawionego na kontynuowanie tradycji, a nawet

CHARAKTER ZLEPKOWY SYSTEMÓW

Tylko we własnych notatkach, bardzo zresztą niekompletnych, zapisałem blis­ko 180 nazw rozmaitych „systemów”. Niemal wszystkie mają charakter zlepko­wy, a ich ewentualna oryginalność, jeśli nawet istnieje, ukryta jest głęboko za pospolitym reklamiarstwem bądź wybujałymi ambicjami twórców. Oczywiście, niektóre z tych zlepków