AUTONOMIA W RAMACH KONCEPCJI

Właś­nie one ze względu na pewną autonomię w ramach kon­cepcji społecznych Jordana nie dadzą się sprowadzić wyłącznie do tej roli, jaką wyznaczył im sam’inicjator.  Bowiem wyjęte z szerszego ideowego kontekstu mogą być zaliczone do działań torujących drogę rewolucyjnym zmianom, jednak tylko w zakresie metod socjali- ‚ zacji młodzieży, ideałów pedagogicznych formujących wartości ogólnoludzkie oraz programu aktywności ru­chowej i higieny osobistej dzieci i młodzieży.Twierdzenie to posiada istotne znaczenie, szczególnie w obliczu-prób poszukiwania tradycji dzisiejszej kon­cepcji wychowania fizycznego i sportu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)