AUTORYTET

Autorytetem mogłyby być oryginalne organizacje japońskie i tamtejsi niekwestionowani mistrzowie. I oni jednak żywią wobec siebie animo­zje -mało tego, im owe niechęci żywsze, tym silniejsze podziały z dala od Japo­nii. Przychodzi okres, w którym jedynym sensownym sposobem rozwiązania kwestii spornych i scalenia ruchu staje się zerwanie z tradycj ą. Nowa organizacja odcina się od dyskusji dotyczącej rangi czarnego pasa w tym czy innym stylu, przestaje dyskutować nad tym, który styl jest „prawdziwy”, system stopni za­mienia często na system klas mistrzowskich. Kandydatów na szefów szkolenia poszukuje się wśród absolwentów wyższych szkół wychowania fizycznego, a or­ganizatorów wśród sprawnych i fachowych urzędników. Miejsce w kadrze za­czyna być uzależnione nie od koloru pasa, a od wyników nń zawodach. Samofi­nansowanie sekcji przestaje byp głównym źródłem dochodów, szuka się mece­natu państwa, wielkich organizacji sportowych czy gospodarczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)