BARDZIEJ POWIERZCHOWNIE

O   ile bardziej powierzchownie interpretowali ten problem galicyjscy-przeciwnicy socjalizmu, którzy upa­trywali w nim .„wroga duszy polskiej” i hołdowanie tak ‚ obcemu naszym tradycjom kosmopolityzmowi. Sądzili oni, że socjalizm jest objawem niezdrowych instynk- ‚ tów, psychopatii i w ogóle zachwianego stanu psychicz- , nej równowagi: wysuwając demagogiczne hasła eman- cypacji proletariatu w rzeczywistości pragnie zniszczyć ” dotychczasowe osiągnięcia na wszystkich polach, i cofnąć społeczeństwo cywilizowane do stanu dzikości i barbarzyństwa. ‘ Półfeudalna struktura społeczna Ga­licji była dla galicyjskich przeciwników, socjalizmu rę- ‚ kojmią ;nadziei uchronienia się przed niebezpieczeń­stwem, jakie niesie ze sobą ten ruch.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)