BUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Jak wiadomo, sprzyjały one budzeniu zaintere­sowania młodzieży tradycją narodową; z tą myślą rów­nież wygłaszano w parku gawędy o historii Polski, pro­wadzone również przez samego Jordana. Wiele innych czynności zaprojektowanych przez Jordana na terenie parku miało na celu również troskę o krzewienie naro­dowych tradycji wśród młodzieży. I tak np. według . historyka Towarzystwa Śpiewaczego „Hasło”, Jordan powołując w 1889 r: do życia chór młodzieży rękodzieł- , niczej,”kierował się przekonaniem, że „pieśń patriotyczna i religijna będzie najlepszą ostoją budzenia ducha narodowego w latach niewoli”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!