Category Archives: Pozostałe artykuły

Najpopularniejszy sport w Polsce

Mówi się, że Polacy znają się najlepiej na piłce nożnej, polityce i skokach narciarskich. Są to na pewno trzy dyscypliny z życia, którymi Polacy wyjątkowo się interesują. Polityka potrafi wywoływać emocję, których czasami brakuje na piłkarskich stadionach. Jednak to piłka

Sukces polskiej biegaczki narciarskiej

Gdy Justyna Kowalczyk odnosiła swoje pierwsze wielkie sukcesy w biegach narciarskich, kibice pytali, czy to ta konkurencja gdzie się dodatkowo strzela. Wiedza polskich kibiców na temat biegów narciarskich była znikoma. Jednak wraz z coraz większymi osiągnięciami Justyny wiedza kibiców na

Różne oblicza rekreacji ruchowej

Rekreacja ruchowa, czyli sport dla wszystkich jest bardzo korzysta dla zdrowia człowieka. Na dodatek ma ona wiele oblicz i każdy możne znaleźć dla siebie odpowiednią dziedzinę rekreacji ruchowej. Na dodatek może one stanowić różny stopień trudności, który można do siebie

Organizacja zwana klubem sportowym

Klub sportowy to organizacja ukierunkowana na działania w sferze kultury fizycznej. Klub taki prowadzony jest przez zarząd, który odpowiada za całą jednostkę organizacyjną. Może działać jako sportowa spółka akcyjna, stowarzyszenie kultury fizycznej lub jako osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, którego głównym

Fitness jako rekreacja dla każdego

W dzisiejszych czasach bardzo się kładzie nacisk na zdrowy tryb życia: w każdym wieku, w każdym stanie i przy każdej okazji. Na każdym kroku zwraca się uwagę na to, aby do zdrowej diety dołączyć również regularny ruch, który zbawiennie wpływa

Aktywność poza godzinami lekcyjnymi

Przekonanie ludzi do tego, żeby jak najwięcej czasu pożytkowali na ruch i chcieli jak najwięcej aktywności fizycznej wprowadzić do swojego codziennego kalendarza jest bez dwóch zdań problemem dość złożonym, ale w nowoczesnych społeczeństwach coraz ważniejszym także z punktu widzenia pedagogów

Skłony i przysiady

Każdy z nas chcę się zawsze czuć młodo i zdrowo. Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku powinniśmy raz na jakiś czas przynajmniej stosować tego typu ćwiczenia, złożone ze skłonów i przysiadów, które posiadają naprawdę zbawienny wpływ na nasze zdrowie,

Wioślarstwo dobre na wszystko

Wszystkie osoby, które bardzo lubią sport wodne zapewne isteresują się zapewne również takim sportem, jakim jest wioślarstwo, które może być naprawdę znakomitym relaksem dla naszego organizmu. W ogóle sporty, które są wykonywane nad wodą są bardzo dobrze dotleniające, orzeźwiające oraz

Żeglarstwo coraz bardziej powszechne wśród Polaków

Jest coraz większe zainteresowanie żeglarstwem. Przybywa w naszym kraju coraz więcej ludzi bogatych, takich których stać na kupno żaglówki czy też jachtu, z tego też wynika, że nowi żeglarze jak też i sternicy jachtowi pojawiają się w zawrotnym tempie. Coraz

NARODOWA DYSCYPLINA NA IGRZYSKACH

Praca nad systemem trwała do 1922 roku. Przez cały ten czas Kano weryfiko­wał różne techniki i dążył do tego, aby system był jak najprostszy w konstrukcji i jak najskuteczniejszy w działaniu. Niedługo przed wybuchem II Wojny Świa­towej Kano próbował zainteresować

JU-JITSU DZISIAJ

Wydaje się, że epoka mistrzów o wybitnych indywidualnościach, epoka nie­wielkich, lecz sławnych szkół, minęła w ju-jitsu bezpowrotnie. Tu i ówdzie poja­wiają się jeszcze próby syntezowania i opracowywania nowych technik, ale co­raz częściej przedsięwzięcia te są chwytami reklamowymi albo też wynik

SPOSOBY DĄŻENIA

Okazuje się bowiem, że nawet zamożni ludzie w najwyżej rozwiniętych kra­jach kapitalistycznych, którym rzekomo do szczęścia brakuje tylko prywatnego odrzutowca, nie są w istocie szczęśliwi. Inaczej mówiąc, szczęścia szuka się w pieniądzach i pięknych rzeczach, które można za nie kupić,

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU JU-JITSU

Współczesne kierunki rozwoju ju-jitsu można podzielić na cztery podstawowe grupy: Systemy stworzone na zapotrzebowanie specyficznych grup i organizacji spo­łecznych, głównie sił zbrojnych i policji. Systemy będące kontynuacją tradycji, unowocześniane z myślą o zwiększe­niu stopnia ich „doskonałości” lub przystosowywane do wymagań nowoczesnej dyscypliny

SYSTEMY STWORZONE DLA POTRZEB POLICJI

Systemy tworzone dla potrzeb policji są na ogół bardzo pragmatyczne i w założeniu mają odpowiadać realnym potrzebom sił policyjnych różnych krajów. Najczęściej obejmują one techniki obezwładniania uzbrojonych lub agresyw­nych przeciwników oraz transportowania ich. W tych systemach rzadko wystę- i pują techniki