Category Archives: Pozostałe artykuły

TRUDNIEJSZE ELEMENTY

Warto wreszcie nadmienić, że oddziały wojskowe i policyjne, przeznaczone specjalnie do zwalczania terrorystów, zmuszone są wprowadzać do walki wręcz również nieco trudniejsze elementy techniczne, pozwalające za tona wykonanie szybkiej i skutecznej akcji zaczepnej. Przykładem systemu zdecydowanie nastawionego na kontynuowanie tradycji, a nawet

CHARAKTER ZLEPKOWY SYSTEMÓW

Tylko we własnych notatkach, bardzo zresztą niekompletnych, zapisałem blis­ko 180 nazw rozmaitych „systemów”. Niemal wszystkie mają charakter zlepko­wy, a ich ewentualna oryginalność, jeśli nawet istnieje, ukryta jest głęboko za pospolitym reklamiarstwem bądź wybujałymi ambicjami twórców. Oczywiście, niektóre z tych zlepków

WYSPECJALIZOWANE ODMIANY SAMOOBRONY

Niektóre ze sztuk walki tej grupy są dla odmiany skrajnie praktyczne i wyspe­cjalizowane – np. samoobrona dla kobiet zaatakowanych w windzie lub samo­chodzie, bądź samoobrona za pomocą paraselki, kluczy, torebki, itp. Są wresz­cie systemy adresowane do poszczególnych grup zawodowych (pracowników

JUDO

Kiedy mówi się o współczesnym j udo, większość osób koj arzy ten tennin z dy- scypliną sportową, z nazwiskami Zajkowskiego, Adamczyka, z wybitnymi fa- chowcami i popularyzatorami tej dyscypliny – Krzysztofem Kondratowiczem, Januszem Pawlukiem, Waldemarem Sikorskim. Judo nie święci jednak

PRZYCZYNY SZCZEGÓLNEJ DYNAMIKI

Bazując na tej ogólnej prawidłowości, można domniemywać j akie są przyczy­ny owej szczególnej dynamiki. Otóż najpierw sztuka wałki fascynuje nowością i tajemniczością. Zdaje się obiecywać metodę osiągnięcia mistrzostwa w dwa miesiące, oferować techniki tajemne o nadzwyczajnej skuteczności. Z ich po­mocą

TAJEMNICA SZTUK WSCHODU

Dużej klasy „intelektualiści” rozkochani w kawiarnianych dyskusjach i roz­trząsaniu problemów współczesności zrażają się jako pierwsi – nowe, rzekomo tak fascynujące zajęcie okazuje się dość „prostackie”. Fascynowanie otoczenia elegancką spódniczką tenisową czy najnowszym modelem nart (na ramieniu, rzecz jasna) okazuje się

PRAWA PIONIERÓW

Na końcu odchodzą ci, którzy byli po prostu ciekawi nowości, a po zaspokoje­niu tego pragnienia odchodzą, gdyż ich motywacja spada do zera, przestaje podtrzymywać na duchu i zachęcać do pracy. Bądźmy jednak sprawiedliwi – wina spada nie tylko na sumienia rozlazłych,

STRAŻNICY PORZĄDKU

Źle zaczyna się dziać, gdy owe grono postanawia pewnego dnia: „dość bałaganu od dziś egzaminy będą się odbywać tak a tak, a strażnikami porządku będziemy my”. Teraz drugi rzut pionierów zaczyna się buntować – dlaczego tamci tak a my inaczej? W

AUTORYTET

Autorytetem mogłyby być oryginalne organizacje japońskie i tamtejsi niekwestionowani mistrzowie. I oni jednak żywią wobec siebie animo­zje -mało tego, im owe niechęci żywsze, tym silniejsze podziały z dala od Japo­nii. Przychodzi okres, w którym jedynym sensownym sposobem rozwiązania kwestii spornych

SZTUKA ZMIENIA SIĘ W DYSCYPLINĘ

Dawna sztuka zamienia się w dyscyplinę sportową. Sport jednak rządzi się swoimi prawami. Najwyższym, realnie cenionym dobrem jest wynik i nan są obliczone pragmatyczne działania. Bogactwo sztuki ulega uszczupleniu przez podporządkowanie jej wymaganiom walki sportowej. Cierpliwość szkolenia „bierze w łeb”

IDENTYFIKOWANIE SIĘ ZE SPORTEM

Dawną sztukę publiczność poznaje teraz jako sport. O jej właściwej naturze,celach i metodach pamiętają już tylko nieliczni, podczas gdy wielu wręcz identy­fikuje ją ze sportem. I to jest już oznaka schyłku rozwoju danej sztuki. Niektóre elementy przedstawionego obrazka pasują jak ulał

JUDO SPORTOWE

Po drugie – judo sportowe na tzw. „średnim poziomie” uprzywilejowuje czystą sprawność fizyczną – zwłaszcza siłę. Jakże to? -zapytają Czytelnicy – sztuka ustępowania daje pierwszeństwo sile? Niestety tak. Jak pisze sławny Kazuzo Kiido, do judo trafiają, aby sięgnąć po przykład

MIĘKKOŚĆ NAD SIŁĄ

Ci mało sprawni muszą z konieczności pracować głową. To oni właśnie odkry­wają tajniki przewagi „miękkości nad siłą”. W rozrachunku długofalowym, po latach 12-15 przeważają wreszcie nad „siłowcami”. Proszę jednak powiedzieć – który klub zaakceptuje piętnastoletni plan pracy trenera, obietnicę sukcesów

SZTUKA A SPORT

Sprawa stypendium, klasy sportowej pomaga­jącej dostać się na studia, nagrody z klubu, mieszkania, etatu – kto będzie na to czekał do 35 – 40 roku życia? Niemal każdy chce żyć „już” a nie „potem”. Oczywiście, w istocie rzeczy obraz ten nie