CELOWE PRZEŚLEDZENIE

Dlatego też będzie , celowe prześledzenie w dalszym ciągu niniejszego rozdziału ideologii, jaka towarzyszy– ła działalności społecznej Jordana również tej, która wiązała się z koncepcją i organizacją wychowania fi­zycznego w Polsce.. Według wielu dotychczasowych krytyków Jordana, np. Rostafińskiego, Bujaka, Smarzyńskiego, ewolucja poglądów ideowych twórcy eksperymentu krakowskie­go od postaw radykalno-liberalnych i demokratycznych, charakterystycznych dla lat młodzieńczych, wiodła , do przekonań bardziej umiarkowanych, a. wreszcie kon­serwatywnych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!