CHĘĆ POMAGANIA

Z niej też wypływa u mnie chęć, poma­gania możnemu, aby się na swym stano­wisku utrzymał, temu co ma mniej po­maganie w s zelkimi godziwymi środka­mi, by się do niego jak najszybciej zbli­żył/tym zaś co nie mają n i c p r ó c z, r ąk, aby coś osiągnęli i by ich jedni i drudzy uciskać nie mogli” (podkr. w cytacie moje —Z.K.). W podobnym duchu wypowiadział się Jordan w kilka lat później: „Do wszystkich spraw i wniosków na­tury ekonomicznej i ekonomiczno-społecznej — twier-. dził — przykładać będę jedno kryterium, a to czy uwzględnia interes całości i nie krzyw­dzi nikogo Chcę wzrostu dobrobytu mówił dalej — we wszystkich war­stwach, bo wszystkie warstwy — moim zdaniem — dla zdrowego rozwoju naro­du potrzebne.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)