CREDO IDEOLOGICZNE

Poza omówionym dotąd klimatem ideowym epoki , kilka elementów biografii Jordana wpłynęło na ostateczny kształt jego dzieła. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują. Doświadczenia zawodowe w roli lekarza. Zawód lekarza na przełomie XIX i XX stulecia stwarzał szczególnie dogodne. warunki dla re’-‚ fleksji nad istotnymi problemami środowiska społecz­nego. Doświadczenia, jakie lekarze zdobywali podczas . wykonywanej’ przez nich pracy zawodowej, sprzyjały   w miarę postępującej demokratyzacji lecznictwa — ich aktywizacji intelektualnej i społecznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!