DLA ZILUSTROWANIA

Dla zilustrowa­nia owej tezy przytoczymy obszerny fragment sympto-‚ matycznego pod tym względem przemówienia Jordana do wyborców w 1900 r., w którym duży ładunek soli­daryzmu klasowego, solidarystyczńie rozumiany patrio­tyzm, wpływ organicystycznych .teorii na koncepcję polityczną (Darwin, \.Spencer) oraz akcenty antydemo­kratyczne i antysocjalistyczne są aż nadto ‚wyraźne.„Jestem — mówił m. in. Jordan — na całej linii za postępem,, bo jako przyrodnik wiem, że zastój każdy to śmierć; ale jestem za postępem rozum­nym, rozważnym, bez skoków a trwałym. Za wszystkie formułki polityczne starczą mnie dwa po­jęcia: Bóg i Ojczyzna. Kocham Boga, kocham bliźniego jak mi religia nakazuje: jestem wiernym monarsze, bardzo wiernym bo wdzięcznym. Gorąco kocham moją ojczyznę, a kocham ją całą, nawskroś, a więc wszystkich, którzy naród two­rzą, wszystkich bogatych i najuboż­szy .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)