DOSKONALENIE ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Jak już ‚ . pisaliśmy, wielu autorów popularyzujących dzieło Jor­dana referowało jego poglądy i działalność społeczną’ a zasługą Henryka Smarzyńskiego jest monografia po­święcona temu ideologowi i działaczowi. Dlatego też świadomie i celowo pominęliśmy, bądź też tezowo i fragmentarycznie przypomnieliśmy niektóre tylko z omówionych w tej książce zagadnień, takich jak perypetie życia prywatnego Jordana, Starania i kon­trowersje wokół idei powołania do życia Parku Kra­kowskiego, pedagogiczne i metodyczne koncepcje, jakie Jordan wprowadzał w życie w swoim parku i jakie zo­stały wypracowana przez jego współpracowników, na­dzieje i ich załamania, związane z funkcjonowaniem parku jako instytucji wychowawczej oraz doskonale­niem uprawianych tam zajęć ruchowych itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)