ELEMENTY IDEOLOGII

W rozumieniu patriotyzmu był Jordan wierny podsta­wowym założeniom-ideologii pozytywistycznej z tym, że głosił on ponadto hasła lojalizmu, wierności i bez­granicznego oddania zwierzchniej władzy obcego mo­carstwa, co być może w dużym stopniu tłumaczyć na­leży względami taktycznymi. Stanowiska tego nie zmie­nił do końca życia, nawet wówczas, kiedy w latach 90-tych XIX i pierwszych XX stulecia w łonie różnych orientacji politycznych, m. in. wśród dotychczasowych pozytywistów, > narastała świadomość potrzeby oporu wobec zaborców i przeciwstawienia im się w walce zbrojnej.Niektóre elementy ideologii Jordana. miały nie tylko partykularne, interesem klasowym ograniczone znacze­nie. Należały do nich kwestie zdrowotności, higieny oraz wychowania fizycznego dzieci, i młodzieży.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)