FUNDAMENTALNE ZAŁOŻENIA

Fundamentalnym założeniem koncepcji Jordana było przekonanie, że zdrowie ludności stanowi wartość pu­bliczną, wspólną, ponadklasową i ponadpartyjną. Spo-. dziewał się więc, że w dążeniu do jego poprawy uda. się zespolić wysiłki wszystkich warstw społecznych i wszystkich orientacji politycznych, co zresztą byłoby dodatkowym argumentem na rzecz solidaryzmu klaso­wego. Zdrowie wszak jest wartością pozadyskusyjną, niezależną od orientacji teoretycznej. „Jakiekolwiek zaj­miemy stanowisko — pisał Jordan — a więc czy pój­dziemy za Darwinem, który przyrzeka zwycięstwo naj­silniejszemu gatunkowi, czy wraz z Schaetlem za’naj­wyższą, potęgę uznamy cnotę […], ozy patrzeć będzie­my na interes narodowy, aibo wreszcie czy interes eko­nomiczny pociągać nas będzie — wszędzie i zawsze wy­suwa się na pierwsze miejsce sprawa zdrowia i życia

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!