GŁÓWNA SIŁA

Głów­ną siłą społeczną tak pojętych zmian było mieszczań­stwo, ale także część ulegającego „głębokim przeobra­żeniom ziemiaństwa i formującej się inteligencji, stąd tak bardzo lansowane w polskim pozytywizmie prze­konanie o potrzebie klasowego solidaryzmu. Propago­wane i realizowane prace organiczne ożywiały zatem życie gospodarcze i kulturalne, a jednocześnie rozła­dowywały nastroje rewolucyjne i antagonizmy klasowe.W Polsce ponadto „zwolennicy -pracy organicznej uważali siebie za prawdziwych patriotów, realnie oce­niających możliwości działania na korzyść całego na­rodu […].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!