IDEAŁ WSZECHSTRONNEGO CZŁOWIEKA

Głosił zatem Jordan ideał człowieka wszechstronnego, który pielęgnować winien wszystkie strony swojego „ja”, uzyskując tym samym tak pożądaną pełnię ży­cia. Dlatego z dużą. sympatią przyjmował słowa Radta, iż „atleta jest półczłowiekiem i. półzwierzęciem — a uczony cherlak półczłowiekiem półduchem — w każ­dym bądź razie tylko połówką czegoś, anomalią” .Był to zarys koncepcji, który miał zostać przyjęty przez cały nurt oficjalnego wychowania fizycznego w Polsce pierwszej połowy XX w., a szczególnie przez Eugeniusza Piaseckiego. Dopiero Florian Znaniecki i Władysław Osmolśki dokonali w tym względzie inte­resującego wyłomu, o czym . piszemy w dalszych roz­działach pracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)