IDEOWE ZWIĄZKI

Dlatego też, uprzy­tamniając związki ideowe Jordana z jego epoką, sku­piliśmy naszą uwagę przede wszystkim na wpływach istotnych i oczywistych, nie przesądzając innych, bar­dziej ‘ ukrytych a więc bardziej dyskusyjnych.Wychodząc z tego punktu widzenia, należy stwier­dzić, .że ideologia społeczna Jordana była jedną z wersji’ pozytywistycznego programu przemian na ziemiach pol­skich, wersji, którą — biorąc pod uwagę jej aspekt po­lityczny— można by nazwać konserwatyzmem umiar­kowanym, bliskim w wielu punktach ideologii demo- kratyczno-liberalnej. Złożyła się na nią przede wszyst­kim konserwatywna koncepcja postępu,’w myśl której postulowane zmiany. nie mogą w istotnym stopniu naruszyć tradycyjnej, półfeudalnej struktury społecznej,’ oraz idea solidaryzmu klasowego jako gwarancji wszel­kiej oczyszczonej z. radykalizmu zmiany społecznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)