KŁOPOTY EKONOMICZNE

Z końcem XIX wieku sytuacja Okinawy stała się bardzo trudna. Kłopoty eko­nomiczne przeżywała zresztą cała Japonia. U progu XX wieku był to przecież kraj zamrożony przez Tokugawów na 250 lat – swego rodzaju ekonomiczny i po­lityczny relikt Średniowiecza. Również pierwsze posunięcia reformy Meiji mia­ły miejsce w warunkach ciężkiego kryzysu w samej Japonii – co dopiero mówić o ubogiej i odległej o ponad tysiąc kilometrów prefekturze. Okinawa borykała się z kłopotami wynikającymi z przeludnienia terenu o słabo rozwiniętym rol­nictwie – do wielu domów zajrzał głód – brukiew uchodziła za luksusową sło­dycz. Mistrzowie karate znaleźli się w sytuacji podobnej do innych ludzi – wielu z nich od dawna zresztą zamieniło tajemną sztukę na pracę w polu. Inni w poszu­kiwaniu chleba emigrowali do Chin i Japonii. Nie zawsze byli to osobnicy o anielskim usposobieniu i wysokim morale – zresztą nawet gdyby reprezentowali te cechy, byliby dla Japończyków barbarzyńcami dalekimi od japońskiej trady­cji kulturalnej. Wreszcie,antagonizmy chińsko-japońskie, żywe zwłaszcza od końca XIX wieku, również nie służyły asymilacji Okinawajczyków w Japonii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)