KONTYNUOWANIE WALKI

Jednakże ustrój społeczno-polityczny państwa Tsingów wyraźnie do­magał się kontynuowania walki. Mandżurowie wprowadzili na terenach Chin politykę określaną dzisiaj jako apartheid. Zakazano mieszanych małżeństw, sa­mowolnego przemieszczania się poza rejon zameldowania, z praw obywatels­kich Chińczycy korzystali tylko w miejscu stałego zamieszkania. Tysiące, setki tysięcy Chińczyków miało status niewolników, których wolno było karać śmier­cią bez sądu, sprzedawać, rozłączać rodziny wedle upodobania. Ścisła ewiden­cja i zasada odpowiedzialności zbiorowej pozwalały dokładnie śledzić nastroje, poczynania i ruch mieszkańców. Starców karano za przewinienia młodzieży, ro­dziny za najdrobniejsze wykroczenia członków rodzin. Ścisłą kontrolę zaprowa­dzono w szeroko rozumianej dziedzinie ideologii – mordowano pisarzy i nauko­wców – wszelkie tematy dotyczące w jakimkolwiek aspekcie okresu panowania Mingów – nawet geograficzne, kulturalne – były ściśle zakazane. Palono księgi ,bądź wyrywano z nich „nieprawomyślne” strony, niszczono biblioteki. Zwłoki i zmarłych pisarzy i filozofów wywlekano z grobów, kawałkowano i rzucano ! psom. Dla Chińczyków, wychowanych od wieków w kulcie przodków, była to straszliwa kara. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)