KREWIENIE DUCHA RELIGIJNOŚCI

  1. Krzewienie ducha religijności oraz podnoszenie poziomu moralności społecznej i indywidualnej w myśl wskazań Ewangelii.Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, ideałom socjalistycz­nym przeciwstawiał Jordan tradycyjne ideały patrio­tyczno-religijne. Możliwości naprawy stosunków  spo łecznych doszukiwał się w krzewieniu zasad religii i moralności katolickiej, w istotnej zmianie ustawo­dawstwa krajowego, w powołaniu do życia szeregu spó-„ , łek, kółek, towarzystw itp. o charakterze, ekonomicz­nym i opiekuńczo-filantropijnym. Wskazywał na już powstałe tego typu instytucje, jak schronisko Helelów i księcia Lubomirskiego, zakłady Bilińskich i Siemaszki, schronisko Brata Alberta a. także liczne towarzystwa zaliczkowe, kółka rolnicze, spółki przemysłowe i han-.”‚ dlowe, bazary, towarzystwa oświaty ludowej, pracy kobiet, św. Wincentego a Paulo, św, Jadwigi, Gwiazdy itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)