NACZELNA IDEA

Oile naczelną ideą stronnictwa konserwatywnego l>ył pełny lojalizm i poddanie się politycznej supre­macji Austrii, z tendencją do autonomii raczej w dzie­dzinie kulturalnej aniżeli ekonomicznej czy politycz­nej; o tyle burżuazja polska w Galicji, nie wytrzymu­jąc konkurencji kapitału austriackiego i zagranicznego, żywiła nastroje patriotyczno-solidamościowe. Wyrazem ‚ ich było utworzenie w 1890 r. Krajowego Związku Przemysłowego, zwołanie zjazdu przemysłowego w Kra­kowie w 1905 r. oraz założenie Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego (1903) i Ligi Po­mocy Przemysłowej (1904). Inicjatywy gospodarcze tej . grupy wiązały się ,z hasłami patriotycznymi o zabar­wieniu nacjonalistycznym, co wyraziło się przede wszy­stkim w ideologii Narodowej Demokracji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!