NACZELNE ZASADY

Czas”, przeciwstawiał . się jednoznacznie prądom demokratycznym i liberal­nym. Ich zdecydowanie antyludowe ’ stanowisko, od pierwszej chwili wrogie ruchowi socjalistycznemu i lu­dowemu,^. zapoczątkowanemu w Galicji pod koniec XIX w., umożliwiało istotny wpływ na życie politycz-. ne elity magnackiej, bogatego mieszczaństwa i wyż­szych sfer inteligencji: Partia konserwatywna w Ga­licji hołdowała przekonaniom o potrzebie dyscypliny ‚ „na dole” i silnego rządu „u góry”. Dlatego przeciwstawiała się rządom „oligarchii” i tendencjom inter­nacjonalnym. Jej naczelne ,zasady to: autorytet wła­dzy,) legitymizm, monarchizm i nienaruszalna pozycja, Kościoła.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!