ODMIENNY SPOSÓB

W zgoła’odmienny sposób, ale w tym samym duchy rozumiał doświadczenia Jordana Józef Figna. Nie po­mnąc na odmienność sytuacji, usiłował on znaleźć pier- wowzór dla wprowadzonego .w Polsce po II wojnie świa­towej przysposobienia wojskowego w ramach wycho­wania fizycznego i znalazł je właśnie w doświadcze­niach parku jordanowskiegór„Przysposobienle wojsko^ we młodzieży w ramach ogólnego wychowania fizycz- . nego >7 pisał — uważa się współcześnie za zdobycz lat współczesnych. I na tym polu dr Henryk Jordan wyprzedził swoją epokę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!