Organizacja zwana klubem sportowym

Klub sportowy to organizacja ukierunkowana na działania w sferze kultury fizycznej. Klub taki prowadzony jest przez zarząd, który odpowiada za całą jednostkę organizacyjną. Może działać jako sportowa spółka akcyjna, stowarzyszenie kultury fizycznej lub jako osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, którego głównym zadaniem jest uczestnictwo w rozgrywkach sportowych. Każdy klub posiada swoja odrębną nazwę i logo firmy jaką jest. Posiada zazwyczaj kilka sekcji, z których każda reprezentuje inną dyscyplinę sportową, zgłaszaną do krajowych rozgrywek. Funkcjonowanie klubu zależne jest od wielu czynników. Najważniejszym jest sponsoring, sprzedaż praw do transmisji telewizyjnych oraz udostępnienie banerów reklamowych, a także reprezentowanie loga danej firmy na strojach sportowych. Kolejne korzyści to sprzedaż biletów i karnetów na poszczególny sezon, profity związane z wynikami sportowymi oraz fundusze wyłożone przez właściciela spółki. Środki te określane są jako budżet i z nich wypłacane są pensje dla pracowników, zawodników, fundusze przeznaczane na transfery i inne koszty organizacyjne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!