Żeglarstwo coraz bardziej powszechne wśród Polaków

Jest coraz większe zainteresowanie żeglarstwem. Przybywa w naszym kraju coraz więcej ludzi bogatych, takich których stać na kupno żaglówki czy też jachtu, z tego też wynika, że nowi żeglarze jak też i sternicy jachtowi pojawiają się w zawrotnym tempie. Coraz

Rowerek treningowy

Wyposażając swoją domową siłownię w sprzęt treningowy warto sięgnąć po rower treningowy, który świetnie nadaje się chociażby do treningu cardio. Żeby podczas wybierania nie popełnić błędów warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Przede wszystkim musimy określić, jakie ukształtowanie rowerka nam

NARODOWA DYSCYPLINA NA IGRZYSKACH

Praca nad systemem trwała do 1922 roku. Przez cały ten czas Kano weryfiko­wał różne techniki i dążył do tego, aby system był jak najprostszy w konstrukcji i jak najskuteczniejszy w działaniu. Niedługo przed wybuchem II Wojny Świa­towej Kano próbował zainteresować

JU-JITSU DZISIAJ

Wydaje się, że epoka mistrzów o wybitnych indywidualnościach, epoka nie­wielkich, lecz sławnych szkół, minęła w ju-jitsu bezpowrotnie. Tu i ówdzie poja­wiają się jeszcze próby syntezowania i opracowywania nowych technik, ale co­raz częściej przedsięwzięcia te są chwytami reklamowymi albo też wynik

SPOSOBY DĄŻENIA

Okazuje się bowiem, że nawet zamożni ludzie w najwyżej rozwiniętych kra­jach kapitalistycznych, którym rzekomo do szczęścia brakuje tylko prywatnego odrzutowca, nie są w istocie szczęśliwi. Inaczej mówiąc, szczęścia szuka się w pieniądzach i pięknych rzeczach, które można za nie kupić,

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU JU-JITSU

Współczesne kierunki rozwoju ju-jitsu można podzielić na cztery podstawowe grupy: Systemy stworzone na zapotrzebowanie specyficznych grup i organizacji spo­łecznych, głównie sił zbrojnych i policji. Systemy będące kontynuacją tradycji, unowocześniane z myślą o zwiększe­niu stopnia ich „doskonałości” lub przystosowywane do wymagań nowoczesnej dyscypliny

SYSTEMY STWORZONE DLA POTRZEB POLICJI

Systemy tworzone dla potrzeb policji są na ogół bardzo pragmatyczne i w założeniu mają odpowiadać realnym potrzebom sił policyjnych różnych krajów. Najczęściej obejmują one techniki obezwładniania uzbrojonych lub agresyw­nych przeciwników oraz transportowania ich. W tych systemach rzadko wystę- i pują techniki

TRUDNIEJSZE ELEMENTY

Warto wreszcie nadmienić, że oddziały wojskowe i policyjne, przeznaczone specjalnie do zwalczania terrorystów, zmuszone są wprowadzać do walki wręcz również nieco trudniejsze elementy techniczne, pozwalające za tona wykonanie szybkiej i skutecznej akcji zaczepnej. Przykładem systemu zdecydowanie nastawionego na kontynuowanie tradycji, a nawet

CHARAKTER ZLEPKOWY SYSTEMÓW

Tylko we własnych notatkach, bardzo zresztą niekompletnych, zapisałem blis­ko 180 nazw rozmaitych „systemów”. Niemal wszystkie mają charakter zlepko­wy, a ich ewentualna oryginalność, jeśli nawet istnieje, ukryta jest głęboko za pospolitym reklamiarstwem bądź wybujałymi ambicjami twórców. Oczywiście, niektóre z tych zlepków

WYSPECJALIZOWANE ODMIANY SAMOOBRONY

Niektóre ze sztuk walki tej grupy są dla odmiany skrajnie praktyczne i wyspe­cjalizowane – np. samoobrona dla kobiet zaatakowanych w windzie lub samo­chodzie, bądź samoobrona za pomocą paraselki, kluczy, torebki, itp. Są wresz­cie systemy adresowane do poszczególnych grup zawodowych (pracowników

JUDO

Kiedy mówi się o współczesnym j udo, większość osób koj arzy ten tennin z dy- scypliną sportową, z nazwiskami Zajkowskiego, Adamczyka, z wybitnymi fa- chowcami i popularyzatorami tej dyscypliny – Krzysztofem Kondratowiczem, Januszem Pawlukiem, Waldemarem Sikorskim. Judo nie święci jednak

PRZYCZYNY SZCZEGÓLNEJ DYNAMIKI

Bazując na tej ogólnej prawidłowości, można domniemywać j akie są przyczy­ny owej szczególnej dynamiki. Otóż najpierw sztuka wałki fascynuje nowością i tajemniczością. Zdaje się obiecywać metodę osiągnięcia mistrzostwa w dwa miesiące, oferować techniki tajemne o nadzwyczajnej skuteczności. Z ich po­mocą

TAJEMNICA SZTUK WSCHODU

Dużej klasy „intelektualiści” rozkochani w kawiarnianych dyskusjach i roz­trząsaniu problemów współczesności zrażają się jako pierwsi – nowe, rzekomo tak fascynujące zajęcie okazuje się dość „prostackie”. Fascynowanie otoczenia elegancką spódniczką tenisową czy najnowszym modelem nart (na ramieniu, rzecz jasna) okazuje się

PRAWA PIONIERÓW

Na końcu odchodzą ci, którzy byli po prostu ciekawi nowości, a po zaspokoje­niu tego pragnienia odchodzą, gdyż ich motywacja spada do zera, przestaje podtrzymywać na duchu i zachęcać do pracy. Bądźmy jednak sprawiedliwi – wina spada nie tylko na sumienia rozlazłych,