PODSTAWA AKCJI

Manifest jednocześnie służył jako podstawa akcji stronnictwa’ konserwatystów, łączącego właścicieli ziemskich z przed­stawicielami świata wyższych – urzędników, skąd rekru­towali się kandydaci na wiedeńskich pracowników mi­nisterialnych” Do 1880 r. dominujący wpływ na ży­cie intelektualne w Krakowie mieli stańczycy. Pod ich sztandarem występowało ziemiaństwo, wielu reprezen­tantów bogatego mieszczaństwa krakowskiego, wyżsi; urzędnicy miejscy, i krajowi,, a także wyższa inteli­gencja, w,tym.wielu profesorów uniwersytetu. Organ krakowskich konserwatystów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!