PODSTAWOWE ZADANIE

Pozostawiając to pierwsze, zadanie (które przez Sma- rzyńskiego zostało tylko zarysowane) osobom bardziej •kompetentnym, skupiliśmy uwagę , na społeczno-poli­tycznych aspektach dzieła Jordana i w ten sposób’ weszliśmy w skomplikowaną problematykę tradycji, dziedziczenia, systemów wartości, ocen i wyborów. Hoł­dując przekonaniu o niedopuszczalności ferowania ocen w tych zagadnieniach bez rekonstrukcji całościowej struktury poglądów’danego myśliciela oraz bez uwzglę­dnienia prądów ideowych epoki, podjęliśmy poszukiwa­nia w tym właśnie kierunku. Ich rezultatem są zarówno te partie studium, w których- referowano, interpreto­wano i analizowano ideologię społeczną Jordana, jak też fragmenty uwzględniające . szerszy kontekst ideowy i społeczno-kulturowy, w którym Jordan dojrzewałi.   którego był rezultatem a jednocześnie współtwórcą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)