POJMOWANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowe omówienie tych wątków i tych aspektów, jakie podjął Smarzyński, wykraczało poza ramy intere- sującego nas tematu.  Biorąc; pod uwagę powyższe, ograniczyliśmy przed­miot naszych rozważań jedynie do tych kwestii, jakie złożyły się na system teoretycznych poglądów Jordana, stanowiących podstawę światopoglądową działalności praktycznej o charakterze społecznym. Ale tak zakreś­lony przedmiot poszukiwań można było rozumieć dwo­jako: bądź w kategoriach teorii nowocześnie pojmowa­nego wychowania fizycznego, uprawianej w, drugiej po­łowie XIX w. w Europie, bądź też w kategoriach his­torii myśli społecznej i socjologii ideologii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)