POTRZEBA POSTĘPU

Potrzeba daleko idącego postępu w zakresie .wycho­wania fizycznego młodzieży wydawała się Jordanowu szczególnie pożądana w warunkach, Galicji, która — jak już pisaliśmy — pod względem poziomu zdrowot­ności pozostawała daleko w tyle w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych krajów europejskich. „To pewne  pisał Jordan — iż w porównaniu z młodzieżą innych narodów widzę u nas dziwnie wiele twarzy bladych, anemicznych — mięśni wiotkich — pleców przygarbio­nych i dziwnie wiele przedwcześnie zestarzałych” .Uzasadnień swego stanowiska poszukiwał Jordan w historii, która — jego zdaniem — dostarczała prze­konujących przykładów na-poparcie tezy’ o związku modelu wychowania fizycznego młodego pokolenia z ist­niejącym typem ‚ekonomiki, struktury społeczno-poli­tycznej i kultury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!