POZYCJA CHIN

Pozycja Chin umocniła się zwłaszcza w’okresie panowania dynastii Sung (960-1279). Cesarze chińscy bezpośrednio lub pośrednio podporządkowali so­bie niemal wszystkie sąsiednie kraje, budowali milionowe miasta jak Kai-feng, Sochow, Huchow, Hangchow, Kanton. Potężna flota handlowa i wojenna umo­żliwiała prowadzenie ożywionego handlu. Znakomicie rozwijały się nauka i te­chnika – wynaleziono proch i armaty, szczepiono przeciw ospie, w matematyce pojawiło się zero. Do upraw rolniczych wprowadzono bawełnę i sorgo, oraz wy­sokiej klasy odmiany ryżu. Najazd Mongołów, rozpoczęty już w 1215 roku a zakończony podporządko­waniem całych Chin ok. roku 1280, nie przerwał tego rozwoju. Rozwinięto wo­dne i lądowe systemy komunikacyjne, dokonano udanych wypraw wojennych do Wietnamu (1257 i 1285), Birmy (1287) i na Jawę (1293). 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)