POZYTYWISTYCZNE HASŁO

Pozytywistyczne hasło pracy u podstaw przejawiło się w koncepcji Jordana jako, z jednej strony,-‚bardzo ostrożna propozycja uprzemysłowienia kraju, a z dru giej  rozbudowany.-program reform -socjalnych _typu filantropijnó-reformatorskiego. Ten ostatni. sposób miał, być m. in, środkiem zaradczym, .obliczonym na łagodzę-: nie katastrofalnych warunków . życia i pracy -proleta­riatu przemysłowego, ale -także miał zapobiec narasta-*- jącernu  ruchowi’ socjalistycznemu i ludowemu jako re-’ wolucyjnym alternatywom przeobrażeń społecznych’.Zarysowanie propozycji możliwych rozwiązań wyżej ‚wymienionych kwestii traktowano w Galicji jako „święty” obowiązek osób stojących u steru władzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)