PRACA OGRANICZA

Praca organiczna jest [bowiem] jednocześ­nie formą legalnej akcji politycznej w kraju pozba­wionym normalnego życia. państwowego, przeciwstaw­ną formom nielegalnym konspiracji i rewolucji”. Dzia­łanie realistyczno-pozytywne wydawało się w Polsce tym bardziej istotne, że „germanizacja i rusyfikacja kraju, ograniczanie kompetencji polskiego samorządu, kurczenie się stanu posiadania, opanowanie przez ele­menty >obce gospodarczych ośrodków —.wszystkie te czynniki zagrażały żywotnym interesom narodu pol­skiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!