PRAKTYKA SAMODYSCYPLINY

Karate jest sztuką walki, ale także praktyką samodyscypliny. „Etykieta dojo”, jak każda etykieta, jest zewnętrznym przejawem przyjętej skali wartości, obra­zem pożądanych postulatów zachowania. Karateka powinien kontrolować zaró­wno przeżywanie, jak i zewnętrzne okazywanie emocji. Nie wolno okazywać gniewu ani strachu, triumfu ani bólu, lekceważenia ani podziwu. Jedyne co wol­no okazywać, to szacunek dla partnera wyrażający się godnością i ścisłym prze­strzeganiem etykiety. Karateka nie jest bowiem powołany do oceny innych – ma on być tylko specjalistą od surowe oceny samego siebie. Właściwa postawa po­lega na najdalej posuniętej wyrozumiałości wobec innych i skrajnym rygoryz­mie wobec siebie. Teoria karate twierdzi, iż poznanie własnych słabości i pokonanie ich jest naj­pewniejszą drogą do podniesienia na wyższy poziom wszystkich swoich umieję­tności – również umiejętności walki. Nie może pokonać przeciwnika ktoś, kto ciągle ma problemy z własnych ciałem i duchem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)