PRZYTOCZONE OPINIE

Jak się wydaje, przytoczone dotąd opinie powstawały w atmosferze powszechnego entuzjazmu,’jaką stworzo- / no wokół eksperymentu krakowskiego a także wokół > samego autora tego eksperymentu. W licznych prze­mówieniach!,-wspomnieniach!,-‚ broszurach wymieniano rozliczne cechy Jordana jako człowieka, działacza spo­łecznego i pedagoga, z których można by skonstruować : wzór osobowy inteligenta-społecznika Galicji przełomu XIX i’XX stulecia. Mówiono więc o jego mądrości,  pracowitości, poświęceniu ‚ dla innych, konkretności. / poczynań, skromności, umiarkowaniu, gorącym sercu, umiłowaniu człowieka, ojczyzny i kościoła a stąd o re­ligijności, pobożności, poddaniu się koniecznościom losu, wyrozumiałości dla innych, miłosierdziu itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!