RÓWNIE DOBRZE

Równie dobrze można by wyobrazić sobie sytuację odwrotną, w której te same czynniki, wręcz, przeciwnie, powodują postępującą radykalizację posta­wy ideowej. Dlatego też, chcielibyśmy wysunąć inne przypuszczenie. Czy mianowicie nie należałoby wiązać . ewolucji Jordana z ewolucją ogólnego klimatu ideowo- -politycznego na ziemiach polskich w ostatnich dzie- . sięcioleciach XIX w., a przede wszystkim z metamor­fozami formacji pozytywistycznej, która od „młodzień­czego” radykalizmu i optymizmu, poprzez „dojrzały” i pełen siły wewnętrznej okres, zmierzała do gwałtow­nego załamania się pod koniec lat 80-tych XIX w. i później.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!