ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Bowiem już w 1880 r. proces Waryńskiego rozbudził zainteresowa­nie ideami socjalistycznymi wśród różnych warstw spo­łecznych Galicji, głównie dzięki’ „reklamie” zrobionej soojalistom warszawskim przez konserwatywny „Czas”. Po procesie, jako przejaw zaniepokojenia zjawiskiem, pojawiło się kilka broszur antysocjalistycznych, w któ* ‚ rych daleko idące niezrozumienie kwestii łączyło się z gwałtowną krytyką kierowaną pod adresem’ socja­listów oraz próbami . zaradzenia niebezpieczeństwu. Były to symptomy szerszych procesów zachodzących w myśli pozytywistycznej pod wpływem rozwoju so­cjalizmu, które w sposób klasyczny przejawiły się w Królestwie, gdzie czołowi pozytywiści — Święto­chowski, Prus, Orzeszkowa — wystąpili z analizą i kry­tyką socjalizmu jako systemu poglądów i programu działania.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)