ROZCIĄGNIĘTA ZASADA

Zasadę tę rozciąg­nął Jordan także na zjawiska społeczne, gdzie — jak . sądził — jedne jednostki, grupy i’narody giną, gdyż okazały się słabsze w rywalizacji z innymi jednostkami, grupami i narodami. Wychodząc z tego założenia, sy­tuację Polski i Polaków definiował ón jako nad wyraz niekorzystną, tym bardziej, że w polityce międzynaro­dowej dawno już przestały liczyć się argumenty histo- ryczne, – a nieodwracalnie. zwyciężyła polityka siły .Wielkość i przyszłość narodu uwarunkowana jest przede wszystkim tężyzną fizyczną jego obywateli, dlatego też klucz do budowy potęgi ojczyzny tkwi, zdaniem Jor­dana, w możliwości zapewnienia fizycznego i duchowe­go zdrowia ludu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)