SEKTA BIAŁEGO LOTOSU

Na tle zarysowanych już komplikacji i konfliktów społecznych sekta Białego Lotosu szybko osiągnęła pomyślne rezultaty, organizując w połowie stulecia silny ruch antydynastyczny pod malowniczą także nazwą Czerwonych Turba­nów Nie trzeba dodawać, że ruch ten szybko nabrał charakteru masowego – w Chinach nie było to trudne. Podkreśla się przy tym stale i często, że zarowno w Białym Lotosie, jak też w liczących dziesiątki tysięcy ludzi szeregach Czerwo­nych Turbanów przeważali chłopi i rzemieślnicy, chociaż jakaś wyłącznośc w ; tym względzie musi być całkowicie wykluczona. Poza tym dowództwo coraz bardziej rozgałęziającego się ruchu nie składało się z samych świętych buddyjs­kich, lecz z ludzi, którzy tak samo zaciekle walczyli z sobą o władzę, jak chcieli walczyć przeciw Mongołom. Nie święci też tylko walczyli z bronią w ręku – nie­któ re ugrupowania działały bardziej samowolnie i bezlitośnie łupiły kogo się tylko dało 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)