STATUSY,NAKAZY,OBRZĘDY

Aby wstąpić do tajnego stowarzyszenia, trzeba było przejść różnorakie pró­by, złożyć przysięgę wiążącą członka przez całe życie. Członkowie bractw zobo­wiązani byli przede wszystkim dochować tajemnicy i podporządkować się dyscy­plinie. Istniały specjalne statuty, nakazy, mistyczne obrzędy, których należało przestrzegać. Organizacje śledziły uważnie życie swoich członków. Głównym hasłem tajnych bractw było obalenie obcej władzy Tsingow, przy­wrócenie chińskiej dynastii Mingów, czyli państwa narodowego i usunięcie Mandżurów. Składając przysięgę, nowo wstępujący obiecywali żywic śmiertel­ną nienawiść do zaborców, do ich władzy, do wszystkiego, co pochodzi od Man­dżurów i przyrzekali walczyć z nimi nie szczędząc życia. Tajne organizacje stanowiły dla swych członków organizację pomocy wzaje­mnej . Pomoc była jednym z głównych haseł. Prócz tego prowadziły działalność czysto religijną. Wszyscy musieli spełniać obrzędy religijne sekt buddyjskich i taoistycznych. W religijnej formie głoszono idee równości i sprawiedliwości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)