SYSTEMY STWORZONE DLA POTRZEB POLICJI

Systemy tworzone dla potrzeb policji są na ogół bardzo pragmatyczne i w założeniu mają odpowiadać realnym potrzebom sił policyjnych różnych krajów. Najczęściej obejmują one techniki obezwładniania uzbrojonych lub agresyw­nych przeciwników oraz transportowania ich. W tych systemach rzadko wystę- i pują techniki agresywne, gdyż na ogół policjant jest lepiej uzbrojony od swego przeciwnika i w razie potrzeby może wykorzystać broń. W Japonii najsławniej- : szym systemem tego rodzaju jest taiho-jutsu, zespół technik interwencyjnych i obronnych stworzony w roku 1924, a później stopniowo uzupełniany. Od 1946 roku częścią tego systemu jest keibo-soho – technika posługiwania się drewnia- ; ną’ lub metalową (tokushu-keibo-soho) pałką. Specyficzną cechą taiho-jitsu jest przystosowanie do rozmaitych sytuacji zmieniające technikę w zależności od ro­dzaju umundurowania, środków ochrony i uzbrojenia przeciwnika. Podobno system ten jest w Japonii głęboko uzasadniony, gdyż wśród przeciwników policji często znajdują się mistrzowie różnych sztuk walki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!