TATERNICTWO

Szczególnie taternictwo-zdaje się być czymś bardzo swoistym. Krąg inicjatorów i uczestni­ków ruchu składał się z przedstawicieli środowisk twór­czych, a co za tym idzie — był wewnętrznie zróżni­cowany pod względem stylu życia, dążeń indywidual­nych i społecznych, uznawanych wartości, intensywno­ści i form przeżycia oraz, co dla nas pozostaje sprawą pierwszej wagi, stylu myślenia. I rzeczywiście trudno byłoby kwestionować odrębność i niepowtarzalność ru­chu taternickiego i marynistycznego w. porównaniu ~z innymi formami teorii i praktyki kultury fizycznej. Świadczy to zresztą o jej bogactwie i różnorodności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)