TROSKA O ZDROWIE

Więc jak w życiu jednostki i w gospodarstwie rozsąd­nej rodziny, tak w gospodarstwie społecznym troska o  zdrowie pierwsze miejsce zajmować winna.Toteż spośród wielu możliwych kierunków postępu społecznego, które Jordan postulował, postęp w dzie­dzinie zdrowotności wydawał mu się najbardziej osią­galny. Miał on dokonać się nie tyle na drodze ustaw, ile w wyniku spontanicznej inicjatywy społecznej; bo-^ wiem zbyt dużo jest ciemnoty i nędzy w narodzie, któ­rej zlikwidowanie wymaga reformy zasadniczej, głę­bokiej, obejmującej wiele dziedzin życia, i dokonanie takiej reformy nie leży w mocy parlamentu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)