TRZECIA SFERA NAPRAWY

Trzecia wreszcie sfera naprawy społecznej to — zdaniem Jordana — higiena i zdrowotność wszystkich obywateli, ale szczególnie ubogich warstw zamieszka­łych w mieście oraz całej wsi galicyjskiej* Zagadnie- ‚ ni om tym Jordan poświęcił niemało energii, dlatego na dalszych stronach niniejszego studium powrócimy do nich osobno. W tym miejscu chcielibyśmy jedynie zauważyć, że — obok rozbudowy przemysłu i systemu oświaty — zdrowie człowieka jako wartość indywidu­alna i społeczna stało się dla Jordana przedmiotem szczególnej troski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!