UMIŁOWANIE CIAŁA

W niedzielę i święta — pisał Bujak.— oddaje się za­bawom młodzież rzemieślnicza. Dawniej zaniedbana, pozbawiona sposobności wszelkich godziwych rozrywek,a skazana w wolne od pracy dni na bezcelowe błąkanie- się po mieście, nastręczającym wiele, pokus do moral­nego-upadku, zyskała w Jordanie. opiekuna”.   Ćwiczenia fizyczne same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, jakiej koncepcji wy­chowawczej służą i jakie cele każe się im realizować.. Dlatego też Jordan próbował ustalić hierarchię celów,’ o     które zabiegać należy. Były to, zgodnie z tradycją kultury greckiej i chrześcijańskiej: religijność, umiło- -wanie prawdy, kształtowanie charakteru oraz pielęgno­wanie ciała.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!