W STAROŻYTNOŚCI

W starożytności, średniowieczu a także w czasach no­wożytnych wychowanie fizyczne, różnie zresztą rozu­miane, rozwijało się, przynajmniej w niektórych gru­pach społecznych. Dopiero w czasach’ Ludwika XIV’ zarzucono je częściowo, wreszcie następna faza upadku ćwiczeń cielesnych przyszła’ wraz z równouprawnieniem stanów: pozycję społeczną zaczęto wówczas osiągać dzięki nauce i pracy, a wzrost społecznej roli wiedzy spowodował konieczność zwiększenia czasu na wycho­wanie i kształcenie młodzieży. „Nastąpiła epoka wtła­czania w mózgi jak najwięcej nauki i wiadomości i stop­niowo doszło do tego, że szkoła zatraciła zupełnie po­jęcie, iż ma rozwijać człowieka całego […] lecz coraz’ – wyłączniej zajmowała się jego umysłem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)