WIĘKSZY REPERTUAR TECHNIK

Natomiast judo dysponuje znacznie większym repertuarem „łagodnych technik, zupełnie przekonująco oddziałujących na przeciwnika. Umożliwia ono  też walkę w zwarciu, a zwłaszcza w parterze, która to sytuacja zdarza się znacz- ; nie częściej, niż można by sądzić w pierwszej chwili. Wreszcie, aby przekonać się  o skuteczności judo w walce rzeczywistej, wystarczy poprosić doświadczonego judokę, aby zechciał stawić nam czoła przez kilka minut na macie lub na parkie­cie. Doświadczenie takie jest ogromnie pouczające i szybko pomaga w zmianie poglądów. Bowiem prawie każdy bezpośredni kontakt kończy się bolesnym lą­dowaniem na podłodze, co już po kilku sekundach odbiera chęć do dalszej wal­ki. Tak dzieje się nawet wtedy, gdy judoka walczy ściśle wg przepisów sporto­wych – bez dźwigni na drobne stawy, atemi i „niedoeiągniętych” rzutów. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!