WKOMPONOWANY POZYTYWIZM

Po­zytywizm jordanowski wkomponowany został miano­wicie w strukturę konserwatywnej wersji postępu spo­łecznego. U jego podstaw legła spencerowska koncepcja społeczeństwa jako organizmu, którego wszystkie ele­menty pełnią określoną funkcję, dzięki czemu całość organiczna funkcjonuje normalnie. W. zastosowaniu do, stosunków galicyjskich koncepcja ta brzmiała jedno-‚ znacznie zachowawczo. Wzmocniona dwoma dalszymi elementami: bezgraniczną wiernością dla monarchii austriackiej oraz pełnym . poddaniem się ideałom Kościoła katolickiego, którego konserwatyzm na terenie Galicji nie ulegał kwestii — zatraciła swe pierwotne, zrodzone w innych warunkach oblicze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!