WYKORZYSTANIE W SAMOOBRONIE

W ostatnich latach rozpowszechnił się pogląd, jakoby judo, zwłaszcza w po­równaniu z karate, nie było dobrą metodą samoobrony. Nastoletni karatecy lu­bują się w podkreślaniu, że karate jest „skuteczne” ponad wszelkie inne dyscy­pliny. Pogląd taki jest nadzwyczaj naiwny i niebezpiecznie głupi. Otóż karate jest w istocie skutecznym sposobem walki, ale w kategoriach walki „serio . Jego sku­teczność można porównać z pistoletem -okazje do użycia rzadkie, a przekrocze­nie granic obrony koniecznej bardzo łatwe. Obezwładnienie przeciwnika (prze­ciwników) przy użyciu technik karate wymaga zadania ciosu, którego konsek­wencją jest często uszkodzenie ciała. „Broniąc się” w ten sposób np. przed na­trętnym pijakiem łatwo można wylądować na ławie oskarżonych odpowiadając Iza przysłowiowe „okaleczenie człowieka w obronie pudełka zapałek”. Doświadczeni karatecy wolą więc raczej wycofać się z wątpliwą zresztą plamą na I honorze, niż przystąpić do walki z tak niebezpiecznym narzędziem „w ręku”, i Karate jest zatem przydatne zwłaszcza w walce o życie, gdy liczba przeciwni- | ków, okoliczności napaści bądź dramatyczna nierównowaga sił stwarza ją zagro­żenie najwyższej miary.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)