WZGLĘDY TAKTYCZNE

Przypuszczano raczej —jak się wydaje — że grały tu .istotną rolę względy taktyczne i właściwości tempera­mentu Jordana. Natomiast jego poglądy i działalność wydawały się dotychczasowym krytykom dalekie od konserwatyzmu. Dlatego to zdaniom kwitującym ana­lizowany fakt towarzyszyły najczęściej superlatywy na temat odwagi, bezkompromisowości i nieustępliwości Jordana w jego działalności społecznej’ i politycznej, które miały osłabić wymowę jego przynależności do obozu konserwatywnego i sugerowały rzekomy dyso­nans między jego poglądami a ideologią konserwa- tywną. Tymczasem już wyżej przytoczone oświadczenia Jordana zawierają interesującą informację na temat . solidarystycznych i antyradykalnych aspektów jego po­glądów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących prowadzenia aktywnego trybu życia, sportu i zdrowej diety. Na co dzień pracuje jako trener personalny dlatego wpisy są z mojej wiedzy i doświadczenia!